Arbetar du i heldygnsvården och vill bli bättre på att möta personer med beroendetillstånd och stödja deras återhämtning? Kursens mål är att ge dig ökad kunskap om beroendetillstånd och färdigheter du behöver. Kursen vänder sig i första hand till dig som är skötare eller sjuksköterska utan specialistutbildning i psykiatri, men även andra kategorier är välkomna i mån av plats.

Läs mer nedan:

https://www.psykiatriforskning.se/kurser/Fordjupning-beroendetillstand-grundlaggande-psykiatri-och-omvardnad/

 
Foto: Unsplash