Syfte

att använda budskapet för narkotikaprevention och att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker och allmänhet.

På studiosändningen får vi ta del av de fem skälen, kunskapsunderlaget och ett panelsamtal kring hur materialet kan användas i praktiken.


Anmälan

Anmäl dig via denna länk


Målgrupp

Beslutsfattare, forskare, politiker, drog- och brottsförebyggare
och andra yrkesverksamma i kommuner och regioner.

Kostnad

Kostnadsfritt

Frågor

Kontakta Martin Rödholm, martin.rodholm@skr.se eller Erik
Leijonmarck, erik.leijonmarck@gmail.com