Utbrottet av covid-19 har inneburit svåra forskningsetiska överväganden då studier har behövt startas snabbt, handläggningstider för etikprövning kortats och svårt sjuka patienter har inkluderats i studier. Samtidigt har fokuset på covid-19 inneburit att både prevention, vård och forskning kring andra vanligare och ofta allvarliga hälso- och sjukdomstillstånd hamnat i skymundan.

Moderatorer:

  • Claes Frostell, ordförande, KI:s etikråd
  • Anna Mia Ekström, professor, Karolinska Institutet

Talare:

  • Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
  • Anders Tegnell, statsepidemiolog
  • Niklas Rådström, författare och professor, Linnéuniversitetet
  • Malin Jonsson Fagerlund, lektor, överläkare, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Niklas Juth, lektor och docent i medicinsk etik, KI

Mer info och anmälan