CompuLsive Exercise Activity TheraPy (LEAP) är en behandling som har tagits fram i England och fokuserar på tvångsmässig träning. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och erbjuds som ett komplement till sedvanlig behandling för ätstörningar. Fokus i behandlingen är att utmana snedvridna värderingar om träning samt att utveckla och pröva mer adaptiva förhållningssätt till fysisk aktivitet.

Just nu pågår ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms centrum för ätstörningar och ätstörningsenheterna i Örebro, Göteborg och Uppsala för att utvärdera vilka effekter LEAP har för att hjälpa patienter att förändra sitt träningsbeteende.  

Vi har bjudit in Emma Forsén Mantilla och Elin Monell som är projektansvariga för LEAP vid CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation på Karolinska Institutet för att presentera en effektutvärdering av behandlingen.

Anmälan:

Anmälan sker på SCÄ:s hemsida: https://www.stockholmatstorningar.se/utbildning

En anslutningslänk i Teams skickas till e-postadressen som du uppger i anmälan, dagen innan föreläsningen.

Välkommen.