Huvudhandledare

Professor Lars Farde, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Opponent

Professor Jarmo Hietala, Department of Psychiatry, University of Turku

Betygsnämnd

  • Professor Mark Lubberink, Uppsala Universitet, Institutionen för Kirurgiska vetenskaper, Radiologi
  • Lektor Kent Jardemark, Karolinska Institutet, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi
  • Associerad professor Vibe G. Frøkjær, Copenhagen University, Neurobiology Research Unit

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/5060432162?pwd=NnVHYmNsZlRJQkhVK05rOWlNNlkwZz09