Kristina Aspvall jobbar på BUP Forskning- och utvecklingscentrum. Hon har utvärderat om internetförmedlad KBT är en genomförbar behandling för barn med tvångssyndrom samt om internetförmedlad KBT är överförbar till kliniska mottagningar i olika länder. Vidare har hon utvärderat om en stegvis vårdmodell, där patienterna först erbjuds internetförmedlad KBT och senare traditionell KBT om de inte blir tillräckligt hjälpta, har jämförbara effekter men använder mindre resurser än traditionell KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom. Disputationen sänds via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61835809583. Mer information finns på https://nyheter.ki.se/disputation-kristina-aspvall.

I samband med disputationen föreläser opponent Associate Professor Martin Franklin från University of Pennsylvania den 3e december kl 15.00-16.30. Ämnet är ”Treating OCD in Children and Adolescents: A Cognitive-Behavioral Approach.” 

Associate Professor Martin Franklin från University of Pennsylvania har över 30 års erfarenhet inom klinisk forskning och behandling av barn och ungdomar med tvångssyndrom. Han har haft en ledande roll i två av de största kliniska prövningarna som är gjorda på KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom och som har haft betydande roll för det aktuella kunskapsläget samt den behandling som bedrivs idag. Han har publicerat över 200 artiklar och både skrivit flera böcker inom området. Föreläsningen sänds via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65272905790