Titel

"Adaptive Treatment Strategies in Internet-delivered Cognitive Behavior Therapy: Predicting and avoiding treatment failures"

Författare

Erik Forsell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Professor Viktor Kaldo, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Institutionen för psykologi, Linné Universitetet

Bihandledare

Dr. Susanna Jernelöv, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Kerstin Blom, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Nils Lindefors, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent (via länk)

Dr. Johanna Boettcher, Department of Psychology, Freie Universität Berlin

Betygsnämnd

Professor Matteo Bottai, Institutet för miljömedicin och biosatistik, Karolinska Institutet

Dr. Ida Flink, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet

Dr. Fredrik Falkenström, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet

Ordförande:

Professor Christian Rück, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

 

Delta i mötet online

Via länk: https://ki-se.zoom.us/j/607628086

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android app. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 607 628 086

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer 607 628 086 när du uppmanas göra det. 

  • +46 8 4468 2488 Sweden
  • +46 8 5052 0017 Sweden
  • +46 850 539 728 Sweden

Mötes-ID: 607 628 086