Huvudhandledare

Dr. Johan Lundberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

  • Andrea Varrone, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Marie Svedberg, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophia Hemmet Högskola
  • Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Dr. Rupert Lanzenberger, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University Vienna

Betygsnämnd

  • Professor Mathias Hallberg, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet
  • Professor Julie Price, Department of Radiology, Harvard Medical School
  • Professor Fredrik Piehl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Deltagande via Zoom: 

https://ki-se.zoom.us/j/68622357065

Mötes ID: 686 2235 7065

Lösenkod: 217020