Huvudhandledare

Docent Andreas Birgegård, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Docent David Clinton, Medicinsk epidemiologi och biostatistik , Karolinska Institutet

Opponent

Docent Ann Haynos, Institutionen för psykiatri och beteendevetenskap, University of Minnesota

Betygsnämnd

Docent Per Johnsson, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet

Docent Marie Dahlin, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Ulf Wallin, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet