Ordförande:

PhD Lorena Fernández de la Cruz, Karolinska Institutet

Huvudhandledare:

Prof David Mataix-Cols, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Prof Eva Serlachius, Karolinska Institutet
  • Prof Robert Harris, Karolinska Institutet
  • MD/PhD AnnaCarin Horne, Karolinska Institutet
  • PhD Eva Hesselmark, Karolinska Institutet

Opponent:

MD/PhD Thomas Pollak, King’s College London

Betygsnämnd:

  • MD/PhD Janet Cunningham, Uppsala Universitet
  • Prof Elisabeth Fernell, Göteborgs Universitet
  • PhD Tatja Hirvikoski, Karolinska Institutet

Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/63259766806