Opponent:
Professor Lisa Ekselius

Handledare

Prefessor Bo Runesson

Avhandlingen på ki.se