Fakultetsopponent: 

Joan Rosenbaum Asarnow, Ph.D, University of California Los Angeles, David Geffen School of Medicine, Semel Institute for Neuroscience & Human Behavior, Department of Psychiatry & Biobehavioral Sciences

Betygsnämnd:

Mia Ramklint, M.D., Ph.D, Uppsala Universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Enheten för psykiatri

Per Lindberg, Ph.D, Uppsala Universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi

Cecilia Mattisson, M.D., Ph.D, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper

Huvudhandledare:

Brjánn Ljótsson, Ph.D, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för psykologi

Bihandledare:

Clara Hellner, M.D., Ph.D, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning

Erik Hedman-Lagerlöf, Ph.D, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för psykologi

Jussi Jokinen, M.D., Ph.D, Umeå Universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Enheten för psykiatri, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning