Huvudhandledare:

  • Sangram Nag, PhD, Forskningsspecialist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Bihandledare:

  • Christer Halldin, PhD, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 
  • Bengt Långström, PhD, Professor Emeritus, Institutionen för kemi, Uppsala Universitet.
  • Dr. Ludovic Le Meunier, PhD, PMB-Alcen, Theryq, Frankrike.
  • Dr. Laurent Tanguy, PhD, PMB-Alcen, affärsenhet - Nuklearmedicin, Frankrike.

Opponent:

  • Jason P. Holland, PhD, Associate Professor, Institutionen för kemi, University of Zurich, Schweiz.

Betygsnämnd:

  • Nicole Pamme, PhD, Professor, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  • Bernhard Lohkamp, PhD, Docent, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
  • Dirk Bender, PhD, Associate Professor, Institutionen för klinisk medicin, Aarhus Universitet, Danmark.

Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/64088230548