Huvudhandledare:

Adjungerad professor Mats Ramstedt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Docent Jonas Landberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet
  • Adjungerad professor Maria Rosaria Galanti, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
  • Professor Robin Room, The Centre for Alcohol Policy Research, La Trobe University

Opponent:

Senior forskare Kirsimarja Raitasalo, Finnish Institute for Health and Welfare

Betygsnämnd:

  • Adjungerad professor Kent Nilsson, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
  • Docent Therese Reitan, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
  • Docent Erika Comasco, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet