Huvudhandledare:

  • Anne H Berman, Professor, psykolog,Institutionen för psykologi, Avdelningen för klinisk psykologi, Uppsala universitet. Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

 

Bihandledare:

  • Hanna Augustsson, PhD, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet.

  • Johan Franck, MD, PhD, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

  • Anna Thurang, PhD, sjuksköterska, Region Stockholm, Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Opponent:

  • Annelie Sundler, Professor, leg. sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Betygsnämnd:

  • Ann-Sophie Lindqvist Bagge Docent, leg. psykolog, Institutionen för Psykologi, Göteborgs Universitet
  • Walter Osika, MD, PhD, Docent, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
  • Anne Söderlund, Professor i fysioterapi och fysioterapeut, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Högskola.