Huvudhandledare

Lektor Predrag Petrovic, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

PhD, Legitimerad psykolog Liselotte Maurex, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Martin Ingvar, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent 

Professor Adele Diamond, Institutionen för Psykiatri, University of British Columbia

Betygsnämnd

Professorsadjunkt Aniko Bartfai,  Kliniska vetenskaper, Danderyd Sjukhus, Karolinska Institutet 

Lektor Tobias Lundgren, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Lektor India Morrison, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköping Universitet

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/s/64233629040