Huvudhandledare:

Professor Erik G Jönsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Ingrid Agartz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Professor Mia Ramklint, Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri, Uppsala Universitet

Betygsnämnd:

  • Professor Anna M Dåderman, Institutionen för Psykologi, Högskolan Väst 
  • Docent Jürgen Linder, Karolinska Institutet 
  • Docent Kristina Melkersson, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet