Huvudhandledare 

Dr. Lorena Fernández de la Cruz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bi-handledare

  • Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Dr. Zheng Chang, Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
  • Professor Henrik Larsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Opponent

Professor Kathryn Abel, Division of Psychology & Mental Health, University of Manchester

Examinationsnämnd 

  • Dr. Kari Johansson, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet
  • Professor Ilona Koupil, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm Universitet
  • Dr. Björn Hofvander, Enheten för klinisk forskning om utagerande beteenden och utvecklingsrelaterad psykopatologi, Lund Universitet

Försvarsordförande

Dr. Anna Sidorchuk, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet