Huvudhandledare 

Med. Dr Nitya Jayaram-Lindström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Professor Emeritus Sven Andréasson, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet 

Med. Dr Sara Wallhed Finn, Institutionen för global folkhälsa, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent 

PhD Gallus Bischof, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitet zu Lübeck

Betygsnämnd 

Docent Kristina Berglund, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 

Professor Bo Söderpalm, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs universitet 

Docent Markus Jansson-Fröjmark, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet