Huvudhandledare:

Associate professor Helena Stigson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för försäkringsmedicin

Bihandledare:

Assistant professor Emilie Friberg, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för försäkringsmedicin

Professor Kristina Alexanderson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för försäkringsmedicin

Betygsnämnd:

Associate professor Marie Hasselberg, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Avdelningen för försäkringsmedicin

Professor Ulf Björnstig, Umeå University, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Division of Surgery

Adjunct Professor Astrid Linder, Chalmers University of Technology, Department of Mechanics and Maritime Sciences, Division of Vehicle Safety