Huvudhandledare 

Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Professor Eva Serlachius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund universitet

Dr. Lorena Fernández de la Cruz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Erik Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Professor Douglas Woods, Department of Psychology, Marquette University

Betygsnämnd 

Professor Maria Tillfors, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstad universitet

Professor Ata Ghaderi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Peik Gustafsson,  Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund universitet

Zoom-länk

https://ki-se.zoom.us/s/68239338597