Huvudhandledare

Docent Anne H Berman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Professor, Institutionen för psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi, Uppsala Universitet

Bihandledare 

  • Docent Jonas Ramnerö, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Professor Per Carlbring, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Opponent

Professor Nicki Dowling, Faculty of Health, School of Psychology, Deakin University, Australia

Betygsnämnd

  • Docent Ida Flink, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet
  • Docent Anna Söderpalm Gordh, Institutionen för neurovetenskap och psykologi, Göteborgs Universitet
  •  Professor Petter Gustavsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

OBS!

Disputationen kommer inte webbsändas.