Huvudhandledare 

Docent Anders Hammarberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet  

Bihandledare 

  • Docent Veronica Ekström, Institutionen för socialvetenskap, Marie Cederschiölds Högskola 
  • Docent Malin Bergström, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor emeritus Richard Velleman, Department of psychology, University of Bath 

Betygsnämnd 

  • Docent Terese Glatz, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro Universitet 
  • Professor Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet 
  • Docent Torkel Richert, Institutionen för socialt arbete, Malmö Universitet