Huvudhandledare:

Jonas Raninen, Docent, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Peter Larm, Docent, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm universitet
  • Patrik Karlsson, Professor, Institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet
  • Michael Livingston, Associate Professor, National Drug Research Institute, Curtin University, Melbourne, Australien

Opponent:

Tomi Lintonen, Filosofie doktor & Forskningsdirektör, Stiftelsen för alkoholforskning, Tammerfors universitet i Helsingfors, Finland

Betygsnämnd:

  • Matilda Hellman, Professor, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
  • Anders Hammarberg, Docent, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Erika Comasco, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Ordförande för disputationen:

Sara Wallhed Finn, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet