Huvudhandledare:

  • Docent Anders Hammarberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Professor Sven Andreasson, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
  • Erik Hedman Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

  • Docent Mattias Damberg, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Betygsnämnd:

  • Professor Preben Bendtsen, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet
  • Professor Hanne Tönnesen, Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård och Institutionen för för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet
  • Professor Lars Weinehall, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet

Disputationen sker på svenska!

Välkommen.