Huvudhandledare:

Docent Thomas Masterman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Docent Göran Isacsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Heidi Taipale, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Doktor Anna Karin Hedström, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Opponent:

Docent Louise Brådvik, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Betygsnämnd:

Professor Göran Engberg, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Docent Marie Dahlin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Peter Andiné, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet