Huvudhandledare: 

PhD Nitya Jayaram-Lindström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Docent Lena Flyckt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Docent Andreas Carlborg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Professor Aslak Steinsbekk, Norwegian University of Science and Technology, Department of Public Health and General Practice

Betygsnämnd:

  • Professor Ulla-Karin Schön, Stockholm University, Department of Social Work
  • Docent Sally Hultsjö, Linköping University, Department of Medical and Health Sciences
  • Docent Elisabeth Welch, Karolinska institutet. Department of Clinical Neuroscience