Opponent:

Dr Katherine E. Saunders, Department of Psychiatry, University of Oxford

Betygsnämnd: 

Ordförande Professor Maria Tillfors, Fakulteten för humaniora och samhällskunskap, Karlstad Universitet

Docent Pia Svedberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Bo Moehl, Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet, Danmark

Handledare:

Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Clara Hellner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Erik Hedman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Jussi Jokinen, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå Universitet