Huvudhandledare

Med dr. Ingvar Rosendahl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Med dr. Nitya Jayaram-Lindström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Prof. Clara Hellner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Prof. Barry Tolchard, Department of Nursing and Midwifery, University of Huddersfield

Opponent

Universitetslektor Simone Rodda, Section of Social and Community Health, University of Auckland

Betygsnämnd

Adjungerad Prof. Cecilia Åslund, Centrum för klinisk forskning, Uppsala Universitet

Docent Anna Söderpalm Gordh, Institutionen för neurovetenskap och psykologi, Göteborgs Universitet 

Docent Victor Kaldo, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Deltar du över Zoom?

Klicka på länken nedan:

https://ki-se.zoom.us/j/64764282022