Inst för klinisk neurovetenskap

Doktorand: Emma Forsén Mantilla

Handledare: Andreas Birgegård

Bihandledare: David Clinton

 

Opponent: Susanne Lunn, Köpenhamns universitet

 

Betygsnämnd:

Professor Per Johnsson, Lunds universitet

Professor Rolf Sandell, Lunds universitet

Professor Kerstin Amrelius, Umeå universitet