Huvudhandledare:
Johan Franck, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Nitya Jayaram-Lindström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Maija Konstenius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet