Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/61743682295

 

Huvudhandledare:

Professor Clara Hellner

Karolinska Institutet

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Centrum för Psykiatriforskning

 

Bihandledare:

Dr Johan Bjureberg

Karolinska Institutet

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Centrum för Psykiatriforskning

 

Dr Alan Fruzzetti

Harvard Medical School

Department of Psychiatry

McClean Hospital

 

Professor Paul Lichtenstein

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

 

Opponent:

Professor Paul Plener

Medical University of Vienna

Department of Child and Adolescent Psychiatry

 

Betygsnämnd:

Professor Carl Göran Svedin

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Institutionen för Socialvetenskap

 

Professor Mia Ramklint

Uppsala Universitet

Institutionen för Neurovetenskap, barn och ungdomspsykiatri

 

Docent Maria Zetterqvist

Linköping Universitet

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Centrum för social och affektiv neurovetenskap