Ledningen på Centrum för psykiatriforskning vill denna dag passa på att uppmärksamma och hylla de fantastiska insatser som görs av kvinnor inom vår organisation: forskare, ledare, vårdpersonal och administrativ personal.

För oss som arbetsgivare så står det högt upp på agendan:

  • Att skapa möjligheter för karriärsutveckling för både kvinnor och män
  • Att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.
  • Att verka för en jämn fördelning av kvinnor och män inom olika typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.

imagei9p7.png