Till anmälan

Först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder

Program

13:00 Välkomna. Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef, CPF

13:10 CPF:s fortbildningsorganisation särskilda satsningar,
Helena Fatouros Bergman, sektionschef för fortbildning, CPF

13:25 Utbildning i psykoterapi I går, idag och imorgon, Jonas
Ramnerö, enhetschef Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP), CPF

13:45 ST-läkarnas fortbildning (METIS) och
fortbildningsdagar för specialister i psykiatri, Karolina Sörman,
enhetschef, Fortbildningen, CPF

14:00 Forskarskolan i psykiatri, Kristoffer Månsson,
studierektor för forskarskolan i psykiatri , CPF

14:15 Psykiatrimomentet på läkarprogrammet, Åsa
Magnusson, kursansvarig på läkarprogrammet, CPF

14:30 Fika

14:50 Nationellt programområde psykisk hälsa (NPO) det
nya nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård, Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKR

15:10 Regionalt programområde psykisk hälsa (RPO) vård
och insatsprogram (VIP), Clara Hellner, FoUU-direktör SLSO

15:30 Kort paus

15:35 Panelsamtal. Verksamhetschefer inom psykiatrin i
Stockholm talar om psykiatrins framtida fortbildningsbehov kopplat
till det nya nationella systemet för kunskapsstyrning

16:30 Mingel