Psykoterapi har en påvisad effekt vid en rad psykiatriska tillstånd och kan hjälpa många människor att övervinna sina psykiska besvär.

Trots detta är det långtifrån alla som blir bättre. 

En stor andel förblir oförändrade och några kan till och med uppleva negativa effekter under sin behandling.

Forskning visar att 5-10 % av alla patienter försämras under behandlingsperioden, exempelvis blir mer deprimerade.

Likaså visar undersökningar att andra former av oönskade eller ogynnsamma händelser kan äga rum, däribland självtvivel, stress och nya symptom.

Aktuell föreläsning ger en inblick i de studier som har gjorts i Sverige och utomlands när det kommer till negativa effekter av psykoterapi för de vanligaste formerna av psykisk ohälsa.

Rekommendationer för hur vården kan bli bättre på att uppmärksamma och förhindra negativa effekter presenteras, liksom vilken betydelse detta kan få för den forskning som bedrivs kring psykoterapi.

Alexander Rozental är legitimerad psykolog och doktor i psykologi med forskningsfokus på negativa effekter av psykoterapi.

Anmäl dig här och meddela eventuella allergier då vi bjuder på lunch!