Om kursen

Personlighetssyndrom tillhör de vanligaste diagnoserna i befolkningen och bland patienterna på vårdcentraler och i psykiatrin. Traditionellt har personlighetssyndrom ansetts svåra att diagnosticera, kommunicera till patienterna och att behandla. Just nu sker ett paradigmskifte i synen på hur personlighetssyndrom ska konceptualiseras och diagnosticeras, i och med den alternativa modellen för personlighetssyndrom i DSM-5 och förslaget till diagnostik av personlighetssyndrom i ICD-11. Samtidigt utvecklas det nya evidensbaserade behandlingar för att möta behovet hos patienter med denna typ av problem.

Mats Adler och Peder Björling, båda överläkare vid Psykiatri Sydväst, ger en översikt över utvecklingen inom diagnostiken och behandlingen av personlighetssyndrom. Kursen avslutas med en diskussion om hur den psykiatriska vården ska kunna anpassas till de nya modellerna för diagnostik och behandling.

Program

  • 13.00-13.30 Prevalens och utvecklingen av definitionen av personlighetssyndrom
  • 13:30-14:00 Den alternativa modellen för personlighetssyndrom i DSM-5
  • 14:00-14:30 Fika
  • 14:30-15:00 Personlighetssyndrom i ICD-11
  • 15:00-15:45 Översikt av terapiformer för personlighetssyndrom
  • 15:45-16:30 Avslutande diskussion

Föreläsare

  • Mats Adler, medicine doktor, överläkare och studierektor, Psykiatri Sydväst
  • Peder Björling överläkare, Psykiatri Sydväst

Anmälan

Föreläsningen kostar 1 500 kr inkl moms. För deltagare inom Psykiatri Sydväst är det avgiftsfritt. OBS! Anmälan är bindande och kan överlåtas till en kollega utan kostnad. Kursavgift tar ut även om man inte närvarar. Fika ingår.

Anmälan sker här senast den 13 maj 2019.

Kontakt

Beata Nilsson (beata.nilsson@sll.se)