Om kursen

Kurs som riktar sig främst till specialister i psykiatri/beroende/primärvård. Kursen fokuserar på diagnostik, utredning och behandling av tvångssyndrom av olika svårighetsgrad där kombinationsbehandling med olika läkemedel eller läkemedel och psykologisk behandling inklusive internetbehandling särskilt belyses. Etiologiska mekanismer diskuteras med fokus på PANS. Möjlighet finns att diskutera kring egna fall.

Program

  • 13.00-14.30 - Diagnostik, utredning, etiologiska resonemang, behandling av OCD och OCD/PANS
  • 14.30-14.45 - Paus inkl. fika
  • 14.45-16.00 - Fördjupning kring handläggning och behandling, egna fall, frågor/diskussion

Föreläsare

  • Diana Radu Djurfeldt, överläkare, OCD-programmet, Psykiatri Sydväst
  • Long-Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, doktorand, Centrum för psykiatriforskning

Anmälan och information

Föreläsningen kostar 1 500 kr inkl. moms. För deltagare inom Psykiatri Sydväst är det avgiftsfritt

Anmäl dig här senast 7 oktober

Beata Nilsson, beata.nilsson@sll.se