Introduktion

Både vid akuta besök och på avdelningarna tvingas vi fatta svåra beslut om vilka patienter som ska skrivas in och ut. Vi vet att många patienter har en viss suicid- eller våldsrisk, men att heldygnsvård inte är till hjälp för alla patienter. I vissa fall kan det vara skadligt, särskilt om vi utövar tvång. Det är också etiskt tveksamt att bedriva heldygnsvård för individer som inte har nytta av det. Hur ser panoramat ut vid vår största akutverksamhet på S:t Göran? Vilka patienter ska läggas in? Vilka är kriterierna?

Hur motiverar vi inneliggande vård för en psykotisk patient medan vi ofta vill skriva ut patienter som hotar eller beter sig aggressivt för att få sin vilja igenom?

Hur hanterar vi sedan på avdelningen de patienter som läggs in? Vilka patienter har nytta av en tids medicinsk vård och vilka bör vi i stället avdramatisera/lugna för att skriva ut så snart som möjligt?

 

 Program

 • 13:00-13:15 Introduktion - Mats Adler och Shahin Sanai-Farid
 • 13:15.14:00 Akutverksamheten vid länsakuten - Hanna Edberg
 • 14:00-14:30 Paus
 • 14:30-15:15 Insiktsförmåga och handlingskontroll - Axel Haglund
 • 15:15-16:00 Akuthandläggning – fortsatt vård eller utskrivning? - Benny Liberg, Mats Adler och Shahin Sanai-Farid
 • 16:00-16:15 Avslutande diskussion

Föreläsare

 • Mats Adler, medicine doktor, överläkare och studierektor, Psykiatri Sydväst
 • Shahin Sanai-Farid, ST-läkare i psykiatri, Psykiatri Sydväst
 • Hanna Edberg, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, chefsöverläkare, Norra Stockholms Psykiatri
 • Axel Haglund, medicine doktor, specialist i psykiatri och ST-läkare i rättspsykiatri
 • Benny Liberg, medicine doktor och överläkare vid PIVA/M69, Psykiatri Sydväst

Kontaktperson - Beata Nilsson, beata.nilsson@sll.se

Anmälan och information - Föreläsningen kostar 1 500 kr inkl moms. För deltagare inom Psykiatri Sydväst är det avgiftsfritt. OBS! Anmälan är bindande och kan överlåtas till en kollega utan kostnad. Kursavgift tar ut även om man inte närvarar. Fika ingår.

Sista anmälningsdag - 18 februari 2019

Klicka här för mer information och anmälan.