Program

 • 13:00 -13:10 Välkomna. Nitya Jayaram-Lindström, verksamhetschef, CPF
 • 13:10- 13:25 CPF’s fortbildningsorganisation – särskilda satsningar, Helena Fatouros-Bergman, sektionschef för fortbildning, CPF
 • 13:25-13:45 Utbildning i psykoterapi - Igår, idag och imorgon, Jonas Ramnerö, enhetschef Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP), CPF
 • 13:45- 14:00 ST-läkarnas fortbildning (METIS) och fortbildningsdagar för specialister i psykiatri, Karolina Sörman, enhetschef, Fortbildningen, CPF
 • 14:00-14:15 Forskarskolan i psykiatri, Kristoffer Månsson, studierektor för forskarskolan i psykiatri, CPF
 • 14:15-14:30 Psykiatrimomentet på läkarprogrammet, Åsa Magnusson, kursansvarig på läkarprogrammet, CPF
 • 14:30-14:50 Fika
 • 14:50-15:10 Nationellt programområde psykisk hälsa (NPO) - det nya nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso-och sjukvård, Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL.
 • 15:10-15:30 Regionalt programområde psykisk hälsa (RPO) – vård och insatsprogram (VIP), Clara Hellner, FoUU-direktör SLSO.
 • 15:30-15:35 Kort paus
 • 15:35-16:30 Panelsamtal. Verksamhetschefer inom psykiatrin i Stockholm talar om psykiatrins framtida fortbildningsbehov kopplat till det nya nationella systemet för kunskapsstyrning.
 • 16:30-18:00 Mingel

Anmälan

Först till kvarn! Deltagande är kostnadsfritt.
Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.

Anmäl dig här.

Kontakt

Sofia Sjögren, sofia.sjogren@ki.se