Målgrupp

Specialistläkare, ST-läkare i slutfas.

Program

 • Akut psykiatri
 • LPT för bakjourer
 • Suicid på vårdavdelning
 • Knepiga bakjourssituationer ”det räddaste jag är för”
 • Bakjour och rättspsykiatri
 • Bakjour och beroendevård
 • Bakjour och BUP

Föreläsare

 • Björn Owe-Larsson, chefsöverläkare, Psykiatri Sydväst
 • Margareta Blomdahl, överläkare, Psykiatri sydväst
 • Hannibal Ölund Alonso, överläkare, Rättspsykiatri vård Stockholm
 • Hanna Lange, chefsöverläkare, BUP
 • István Szabó, chefsöverläkare, Beroendecentrum
 • Mats Adler, överläkare, Psykiatri Sydväst

Kontakt för kursfrågor

Kursansvarig: Mats Adler, mats.adler@sll.se

Kursadministratör: Beata Nilsson, beata.nilsson@sll.se

Kursintyg utfärdas efter utbildningen!

Anmälan och information

Kostnad: 6 000kr exkl. moms. För deltagare inom Psykiatri Sydväst är det avgiftsfritt. OBS! Anmälan är bindande och kan överlåtas till en kollega utan kostnad. Kursavgift tas ut även om man inte närvarar.

Platser: 20 deltagare. Kursen startar om minst 12 deltagare är anmälda. Lunch samt kaffe för- och eftermiddag ingår. OBS! Anmälan avser hela kursen, d.v.s. alla tre dagarna.

Anmäl dig här senast den 26/8-19.