Workshopen kommer vara upplevelse- och övningsbaserad, vilket ger möjlighet till inlärning på djupet och en egen erfarenhet av den medkännande terapeutiska relationen. Deltagarna förväntas delta i kliniska rollspel (terapeut – klient), där de kan träna på de specifika färdigheter som krävs för de olika CFT-interventionerna.

Workshopen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. 

Kostnad: 1500 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika.

Anmälan sker till: Ingrid.landin@regionstockholm.se