Vi är många som på olika sätt möter eller arbetar med mäns våld mot kvinnor, och har det gemensamma målet att partnervåld ska upphöra.

Ett sätt att nå detta mål är att förbättra insatser för partnervåldsutövare, parallellt med att insatser för våldsutsatta fortgår med oförändrad styrka.

Vi är övertygade om att vi i samhället måste ha ett ökat fokus på de män som utövar våld i nära relationer – ett fokus som på sikt bidrar till förbättrade preventiva åtgärder, ökad lagföring och evidensbaserad behandling. 

Vi vänder oss därför till er som i olika typer av verksamheter och på olika nivåer kommer i kontakt med partnervåld.

Kostnad: 1,390 SEK inkl. moms. I priset ingår frukostbuffé, lunch, kaffe och fika.

Anmälan: Registrering sker via inbetalning till bankgironummer 5310-7207, uppge ”Symposium” och ditt fullständiga namn som referens.

Sista anmälningsdag: 25 januari, 2019

Arrangörer: Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap: Shilan Caman, Marianne Kristiansson & Tom Palmstierna

Frågor eller matrestriktioner, kontakta: Marianne Kristiansson, marianne.kristiansson@ki.se