Braining är en metod för att göra träning tillgänglig i specialistpsykiatrin som nu är ett pågående projekt vid CPF utveckling och implementering.

Handledare är Lina Martinsson, MD PhD Verrksamhetschef Psykiatri Sydväst. Bihandledare är Carl Johan Sundberg Professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, samt prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) och Sigrid Samuelssson leg. psykolog, PhD, CPF.

Registrera dig genom att mejla hanna.c.eriksson@sll.se för att delta