För drygt 10 år sedan startade ett nätverk för yrkesverksamma psykologer inom Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel/ ANDTS-området. En nationell yrkesförening inom området (ANDTS) behövs för att stärka det psykologiska perspektivet och psykologers kompetens inom området.

I samband med mötet ges 2-3 korta föredrag som belyser psykologens roll och det kliniskt arbete, samt pågående forskning inom ANDTS-området. Utförligt program kommer.

Målgrupp: alla psykologer om är intresserade av eller arbetar inom ANDT-området, inbjudan sker nationellt.

Kostnad: Kostnadsfri, fika och lunch ingår under dagen. Anmälan: senast 13/4

Anmälan och info