Det är oerhört populärt att spela dataspel och det är helt oproblematiskt för de flesta. En mindre grupp, framförallt pojkar i tonåren, fastnar i dataspelsberoende. Precis som med alkohol- och drogberoende kan det vara mycket svårt att minska på överdrivet dataspelande utan hjälp. Överdrivet dataspelande är också kopplat till flera negativa konsekvenser för hälsan. Svensk forskning pekar på att cirka en procent av ungdomar 12-16 år kan ha ett beroende av dataspelande, dubbelt så många enligt föräldraskattning. Förekomsten av överdrivet spelande har också visat sig vara högre hos ungdomar med ADHD och depression. Under seminariet ska vi prata om vad överdrivet dataspelande kan innebära för individen och vilka krav den nya diagnosen ställer på vården och övriga samhället.

Mewdverkande

Anne H Berman, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, chef för Stödlinjen för spelare och anhöriga, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting

Patrick Prax, phd, forskare i speldesign, Uppsala universitet, Campus Gotland