Vi kommer diskutera hur alkoholfrågan hanteras i politiken och i media. Alkoholfrågan syns allt mindre i samhällsdebatten, samtidigt som forskningen ger allt mer stöd för alkoholens negativa inverkan på hälsa och välbefinnande.  

Vi frågar oss hur det förebyggande arbetet bör se ut. Den traditionella, skolbaserade preventionen döms ut av forskningen som ineffektiv, men vad borde man göra istället?

Behandling Alkoholproblem är fortfarande starkt stigmatiserade. Detta skapar höga trösklar för att söka vård för dem som oroar sig för att de är på väg in i ett alkoholberoende. Det borde vara lättare att få hjälp.

Under anmälan får ni välja vilken workshop ni vill delta på.

1. Internet Magnus Johansson, socionom, doktorand
Kan alkoholproblem behandlas på webben?

2. Primärvården Sven Wåhlin, allmänläkare
Vad är en rimlig uppgift för primärvården inom alkoholområdet?

3. Specialistvården  Karin Hyland, psykiater, doktorand
I denna workshop diskuterar vi nya tankar och idéer om hur vi kan nå fler problemdrickare och personer med alkoholberoende.

Pris: 1495 kr exkl moms

Sista anmälningsdatum är 18 april och anmälan är bindande efter det datumet.

Har du frågor om din anmälan vänligen kontakta Olga Starling, olga.starling@svenskamoten.se