Opponent:

Professor Thomas Babor, University of Connecticut School of Medicine

Betygsnämnd:

Mattias Damberg, docent vid Uppsala universitet

Agneta Öjehagen, professor vid Lunds universitet

Hans Gilljam, professor vid Karolinska Institutet

Huvudhandledare:

Sven Andréasson, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid BCS

Bihandledare:

Anders Hammarberg, Med Dr vid Karolinska Institutet och arbetar kliniskt vid Riddargatan 1, BCS

Ulric Hermansson, Med Dr vid Karolinska Institutet och arbetar kliniskt vid Riddargatan 1, BCS