Även om de flesta evidensbaserade behandlingar för ickesuicidalt självskadebeteende huvudsakligen är individfokuserade, har systembaserade behandlingar uppmärksammats mer på senaste tiden på grund av det starka sambandet mellan ickesuicidalt självskadebeteende och interpersonella faktorer.

Behandlingsprotokoll med en stark familjekomponent verkar vara särskilt effektiva för att lyckas med behandling för ickesuicidalt självskadebeteende. Gästföreläsare professor Baetens från Vrije Universiteit Brussel kommer att presentera en översikt över protokoll för befintliga familjebehandlingar som är lämpliga för behandling av ickesuicidalt självskadebeteende. Under föreläsningen kommer även några av de förmodade behandlingsmekanismerna i dessa behandlingar belysas.

Anmäl dig här.