Mål­grupp

Utbildningen är lämplig för alla som arbetar med eller kommer att arbeta med kliniska prövningar och täcker det utbildningskrav inom GCP som ställs på prö­vare och forskn­ingssjuk­sköter­skor. Inga förkunskaper krävs. Efter avslutad kurs får deltagare som fullföljt utbildningen ett kursintyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-utbildning.

Innehåll

  • Från pre-‚Äčklinik till färdigt läkemedel
  • GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice och regelverk kring kliniska prövningar
  • Biobanksla­gen
  • Biverkningar och SUSAR
  • Avtal vid kliniska prövningar
  • Sta­tis­tik i kliniska prövningar
  • Mon­i­torering
  • CRF — Case Report Form & Protokoll
  • Etik­lag och etikprövningsnämnder
  • Inspek­tion från Läkemedelsverket

Delt­a­gar­avgift

Kursavgiften är 5 300:- (exkl. moms) för anmälan senast 2019-04-10 och därefter 5 700:- (exkl. moms). Kursavgiften inkluderar kurs­ma­te­r­ial samt lunch och kaffe under båda dagarna.

Avbokningsvillkor

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras 25 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än 10 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmälan

Anmäl dig här