Internt krisstöd – psykologisk och retrospektiv genomgång

 • 2024-04-12

 • 9 - 16

 • Centrum för psykiatriforskning (CPF), Norra stationsgatan 69, plan 6

Arbetar du med suicidala patienter? Då vet du att det är känslomässigt påfrestande när en patient försöker ta sitt liv eller avlider genom självmord. Den som inte får hjälp att hantera sina reaktioner löper risk att utveckla osäkerhet och överdriven försiktighet i sina bedömningar. Det kan leda till rädsla för att arbeta med vissa patientgrupper eller med suicidala patienter. Under denna kurs får du kunskap om reaktioner på suicid och andra traumatiska händelser. Du får också lära dig att leda psykologiska och retrospektiva genomgångar för berörd personal.

Syfte - Uppdelat på kursdagar

Kursdag 1: Känslomässigt stöd efter suicid och andra traumatiska händelser

Denna dag syftar till att ge deltagare kunskap om psykologiska reaktioner på trauma, framför allt suicid och suicidförsök, och färdigheter i att leda psykologisk genomgång i grupp.

Kursdag 2: Retrospektiv genomgång efter suicid och suicidförsök – förståelse och lärande

Denna dag tar deltagare del av och får öva praktiskt på ett arbetssätt för den retrospektiva genomgången, vars syfte är att förstå varför suicid inträffar och vad som går att lära av händelsen.

Tid och plats

12 april och 24 maj 2024, kl 09.00-16.00

Norra Stationsgatan 69, plan 6, 90-salen

Kursinnehåll

 • Reaktioner på kris och trauma med särskilt fokus på suicid
 • Bakgrund till behov av stöd hos personal efter suicid och andra traumatiska händelser
 • Hur genomförs en psykologisk genomgång?
 • Hur genomförs en retrospektiv genomgång?
 • Praktisk träning genom rollspel i grupp
 • Presentation av rutin för stöd till personal

Förkunskapskrav

För dag 2, är det en fördel med grundläggande kunskap om gruppdynamik och vana vid att leda grupper.

Föreläsare

 • Ullakarin Nyberg, överläkare, med. dr. och kursansvarig
 • Agneta Carlswärd Kjellin, sjuksköterska Mobila Akutenheten Norra Stockholms Psykiatri
 • Barbara Lange, specialistsjuksköterska Mobila Akutenheten Norra Stockholms Psykiatri

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. 

I mån av plats gäller detsamma för anställda inom verksamhetsområde primärvård på motsvarande enheter enligt ovan i Stockholm och på Gotland.

Personal från psykiatrin har förtur gentemot personal från primärvården samt övriga sökanden. Detsamma gäller för primärvården gentemot övriga målgrupper. 

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift enligt följande:

6 152 kr ex moms om man går 2 dagar.

3 076 kr ex moms om man går 1 dag. 

 • Anmälan är bindande. Inhämta därför alltid godkännande från chef innan. 
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdag: 4 mars 2024

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Att söka just nu, VT24, Undersköterska